V Broumově a Křinici se sešli básníci a básnířky ze čtyř zemí

29.10.2015 (00:27)
Spolen fotografie autor | FOTO: Frantiek Tylar
Spolen fotografie autor | FOTO: Frantiek Tylar
Broumov, Křinice (okres Náchod) - Ve dnech 23. – 25. října 2015 se staly východočeské městečko Broumov a přilehlá obec Křinice centrem evropského poetického života. Na XVI. dnech poezie se zde sešlo několik desítek básníků a básnířek ze čtyř zemí.

Páteční program probíhal v broumovském klášteře formou představení sborníku Na křídlech, který vydala paní Věra Kopecká za podpory města Broumov a autorů. Následovalo čtení všech přítomných rytířů poezie, kteří do tohoto sborníku přispěli svým dílem. V klání beze zbroje jste zde mohli slyšet nejen český jazyk, ale také polštinu, která byla zastoupena opravdu silnou skupinou. Některé verše zazněly v obou jazycích. Nesmíme ale zapomenout ani na poezii v jazyce slovenském či ukrajinském nebo na vhodný hudební doprovod kytaristky Barbary Pachura, která zazpívala v polském jazyce texty svých českých přátel.

Večer a následující dny byly věnovány tvůrčí autorské práci. Svoji náruč pro poetické tvoření obětavě otevřela obec Křimice, která zajistila nejen prostory pro tzv. tvůrčí dílny, ale i prostory k ubytování včetně stravování.

V rámci jednotlivých dílen plnili autoři literární zadání, jejichž výstupem by mohl být i další sborník prací. Úkoly hravým a zajímavým způsobem motivovaly k tvorbě poezie na zadané téma. Jedním z nich bylo například vytvoření básničky podle obrázku, který namaloval jiný autor, a který třetí z autorů pojmenoval.

Kromě tvůrčí práce zbylo dostatek času na společnou procházku prosluněnými kouty, vonícími podzimní poezií broumovského kraje, společné besedy či zábavu.

Jako účastník, který vyzkoušel zdejší tvůrčí atmosféru poprvé, mohu prohlásit jen jediné. Získal jsem nejen spoustu nových zkušeností, síly do další tvorby, ale zejména dobrých přátel. Určitě to stálo za to a mě nezbývá, než poděkovat všem organizátorům za skvěle odvedenou práci.
Autor: ty
Inspirace v prod | FOTO: Frantiek Tylar Tvr atmosfra literrn dlny | FOTO: Frantiek Tylar
 
:: reklama
:: reklama
 
Ptek 27. ledna 2023
svtek m Ingrid a ztra Otlie
 
TIP: Vyberte si region (okresn msto) i zvolte rubriku zprv, pop. oboj a ulote do oblbench. Nastaven URL adresa funguje jako filtr pro Vmi zvolen vbr zprv.